Sosyal medya

Alper İbrahim

Öğrencilik hayat boyu devam etmeli klişesini realiteye dökmüş meraklı kişi, mühendis, PhD. adayı...